Texniki xüsusiyyətləri
AZN
ag / 1500 см3
M20
Fotolar