Texniki xüsusiyyətləri
AZN
143 ag / 2400 см3
BJ40
Fotolar