Texniki xüsusiyyətləri
AZN
ag / 1500 см3
X55
Fotolar