Texniki xüsusiyyətləri
AZN
137 ag / 1300 см3
GS4
Fotolar